Opbrengst Rabobank Clubkasactie

Wij deden voor de eerste keer mee met de Rabobank Clubkas actie, waarbij de bank Uden-Veghel -Boekel geld beschikbaar stelt voor verenigingen. Leden van de bank konden 5 stemmen verdelen onder hun favoriete clubs.  Er zijn  42.365 stemmen uitgebracht door 8.612 leden. Dit zorgt ervoor dat één stem € 3,54 waard is.

Wij kregen 109 stemmen, een heel mooi resultaat!

We gaan van dit geld iets organiseren waarbij inwoners van de gemeente Boekel kennis kunnen maken met hun nieuwe dorpsgenoten, de statushouders.

Alle mensen die op ons gestemd hebben: Hartelijk dank!

Nieuw Boekelnaren ondertekenen Participatieverklaring

Op woensdag 27 september ondertekende een eerste groep van dertien vergunninghouders in het gemeentehuis van Boekel de Participatieverklaring. Het betreft Syriërs die vanwege een onveilige situatie in hun thuisland gevlucht zijn naar Nederland. 

Participatie = meedoen
Het Participatieverklaringstraject is een onderdeel de verplichte inburgering. Hierin nemen de nieuwkomers kennis van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

ProDemos verzorgde een interactieve uitleg over de Nederlandse grondwet en kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast heeft de GGD uitleg gegeven over gezondheidszorg in Nederland, waarin veel aandacht is voor zelfzorg en preventie. 

Met het ondertekenen van de verklaring bekrachtigen de nieuwkomers hun bereidheid actief bij te dragen aan de samenleving. Een geslaagde inburgering van deze nieuw Boekelnaren verloopt natuurlijk via twee kanten. Daarom is ook de zinsnede ‘… en ik reken erop dat ik de ruimte krijg van mijn medeburgers om actief een bijdrage te leveren’ opgenomen in de verklaring. De nieuw Boekelnaren gaven aan goed te zijn ontvangen in de gemeente en omschrijven hun dorps- en buurtgenoten als aardige mensen. Zij willen graag nog verder inburgeren in de samenleving en nog meer en beter meedoen in Boekel. Voor negen deelnemers geldt deze wens in het bijzonder ook voor hun kinderen. 

De burgemeester, die ook zijn bijdrage had aan het traject, licht toe: “Met elkaar in contact komen en elkaar ook daadwerkelijk begrijpen is met de verschillen in cultuur en taal niet eenvoudig. Dit gaat niet vanzelf en lukt niet in één keer. Durf te vragen, blijf contact zoeken en geef niet op. Ook hier geldt dat we elkaar moeten helpen zodat iedereen kan meedoen”.

 

Pierre Bos toont zijn ambtsketting aan de deelnemers. De burgemeester gaf aan de hand van de
symbolen ‘het wapen van Boekel’ en ‘het wapen van Nederland’ uitleg over zijn verantwoordelijkheden.
 

'Wil jij met mij in gesprek?' - Week van de alfabetisering

'Wil jij met mij in gesprek?'

 

Het Begint met Taal lanceert tijdens de week van de alfabetisering op dinsdag 5 september de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?'.

In video's vertellen anderstaligen hun persoonlijke verhaal en waarom ze met iemand in gesprek willen. Het doel van de campagne is meer taalcoaches en coördinatoren voor taalcoaching werven.

Vluchtelingenwerk Boekel is partner van Het Begint met Taal en onderstreept het belang van dit doel.

Wil je taalcoach of coördinator worden? Meld je nu bij ons aan!

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 600.000 anderstaligen die door hun taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De in Afghanistan geboren Jamal Nayab noemt taal “de sleutel tot een nieuw leven”. Teame Asmerom uit Eritrea woont bijna twee jaar in Nederland. "Ik loop stage als kok en doe een inburgeringscursus. Samen met mijn taalcoach spreek ik elke week 2 uurtjes 1 op 1 om beter Nederlands te oefenen." Raihana Rahmatullah woont nu tweeënhalf jaar in Nederland. "Soms is het moeilijk als je de taal niet goed spreekt. Ik oefen met mijn taalcoach sollicitatiegesprekken. Voor mijn toekomst is het belangrijk dat mijn Nederlands beter wordt."

Projectleider Eline Dragt van Het Begint met Taal: "Taal oefenen is nodig voor het vinden van werk of het aanknopen van een gesprek op het schoolplein. Daarnaast heb je het gewoon nodig om je eigen zaken en administratie te kunnen regelen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter dat voor henzelf en de rest van Nederland is." 

Het Begint met Taal Het Begint met Taal is het platform van Nederlandse taalvrijwilligersorganisaties. In totaal bestaat het netwerk uit 161 taalvrijwilligersorganisaties. Het Begint met Taal versterkt hen met advies, kennis, materiaal en trainingen. Stichting Het Begint met Taal lanceert de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?' samen met ruim 11.000 vrijwillige taalcoaches en 22.000 anderstaligen in Nederland.

Wil je taalcoach worden bij Vluchtelingenwerk Boekel? Meld je nu bij ons aan!

Boekel in jaarboek 'Het begint met Taal'

De Taalmaatjes van Vluchtelingenwerk Boekel staan in het jaarboek van 'Het begint met taal' 2017

Weet u het nog?????

Bericht in het Weekblad Boekel & Venhorst, februari 2017

Vluchtelingenwerk Boekel ontvangt sponsorcheque van € 1000,=

Vanaf 1 oktober tot december 2016 kon er met het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) bij de milieustraten punten worden verdiend voor een goed doel.
Dat is in Boekel massaal gedaan: Boekel heeft een 5e plaats behaald, dus  € 1000,=  verdiend voor het goede doel van die periode: Vluchtelingenwerk Boekel.

Wat is er gedaan met dat geld??????

Op zaterdag 20 mei is er een gezellige ontmoetingsmiddag georganiseerd bij Jeu de Bouckles aan de Bernhardstraat. Bijna alle vergunninghouders die de afgelopen 3 jaar in Boekel zijn komen wonen, waren aanwezig. Ook de vrijwilligers die op diverse manieren begeleiden, waren bijna allemaal erbij. De aanwezigheid van wethouder Henri Willems werd erg gewaardeerd.
Het was prachtig weer en al snel werd er na een duidelijke uitleg petanque gespeeld. Sommigen hadden tijd om intussen gezellig te buurten, anderen waren heel fanatiek bezig! 
Voor de kinderen waren er tekenspullen en een springkussen .
Toen rond 4 uur de friteskraam van Harm werd geopend, kon de middag niet meer stuk!!!

     

 

 

 

Mensen uit Boekel: bedankt voor deze gezellige middag, die door jullie actieve inzameling mogelijk is gemaakt!!!!!