Nieuwe Boekelnaren: Mohammad en Etb Ayoub

Op 5 april 2021 stond er een mooi artikel over onze nieuwe Boekelnaren Mahammed en Etb Ayoub op de website van InBoekel.

De familie Ayoub is afkomstig uit een voorstad van Aleppo, Nayrab Camp in Syrië. Mohammad (49) en zijn vrouw Etb (38), wonen met hun vier kinderen de dochters Rawan (20) en Rayan (18), hun zoon Nedal (16), hun jongste dochter Talia (4) en de moeder van Etb, Rowaida, in de Mouthoefsestraat in Boekel.

 

De grootvader van Mohammad kwam in 1948 als Palestijnse vluchteling naar Nayrab Camp. Nayrab was een vroegere basis van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Deze Palestijnen kregen een vluchtelingenstatus via de UNRWA en een identiteitsbewijs om te kunnen reizen.

Mohammad heeft nog vijf broers en twee zussen, die allen nog in Nayrab Camp wonen. Mohammad heeft na de middelbare school een tweejarige economie opleiding gedaan en werkte als boekhouder in een grote tractorenfabriek in Aleppo. In 2011 brak onder de inwoners een opstand uit tegen het regime van president Assad omdat de mensen het niet eens waren met zijn beleid. In 2012 werd ook de stad Aleppo zwaar getroffen door de bombardementen van het Syrische en Russische leger. De halve stad werd verwoest. Het bedrijf waar Mohammad werkte werd ook gebombardeerd. Nayrab Camp is niet gebombardeerd, omdat het pal tegen het militaire vliegveld van Aleppo ligt is de wijk bij de bombardementen gespaard gebleven.

Het land is zeer verarmd. Zijn broers en zussen moeten met een inkomen van tien euro per maand zien rond te komen, terwijl er voedselschaarste is. Omdat Mohammad kritiek had op het regime van Assad en hij in beeld kwam bij de geheime dienst is hij in 2013 naar Libanon gevlucht. Hij is daar op zoek gegaan naar werk. Via de broer van zijn vrouw kon hij een visum krijgen voor Rusland. Hij vond werk in het zuiden van Rusland in de stad Barnaoel in een kebab zaak.

In de zomer van 2014 is het gezin van Mohammad zonder hem naar Turkije gevlucht en vervolgens naar Libië gevlogen. Met vele anderen hebben ze toen getracht de gevaarlijke oversteek per boot naar Italië te maken. Ze werden op zee door het Rode Kruis opgepikt en naar het vasteland gebracht. Ze zijn van daaruit doorgereisd naar Nederland en hebben daar asiel aangevraagd en gekregen.

Na het AZC in Ter Apel verbleven ze achtereenvolgens drie en een halve maand in Groningen, twee weken in Wageningen, anderhalve maand in Arnhem en ruim een jaar in Eindhoven. Om daarna in januari 2016 hun definitieve bestemming in Boekel te vinden. Mohammad is pas in oktober 2015 naar Nederland kunnen komen. Hij is van Barnaoel naar Moskou gevlogen en kreeg op de ambassade een visum om naar Nederland te reizen.

Het gezin werd na twee jaar weer herenigd. Na de inburgeringscursus en een verblijf van vijf jaar in Nederland hebben alle leden van het gezin in 2019 de Nederlandse nationaliteit gekregen. Voor het eerst in hun leven hebben zij een paspoort. Mohammad zegt: “Vanuit heel mijn hart wil ik Nederland bedanken, dat wij hier mogen zijn. We zijn hier veilig”.

Zij en hun kinderen kunnen nu voor het eerst vrij reizen als ze dat zouden willen. Zij mogen nu ook stemmen. Mohammad, Etb en hun oudste dochter hebben daar bij de onlangs gehouden Tweede Kamer verkiezingen gebruik van gemaakt en zijn gaan stemmen. Weer een bijzonder moment.

Rawan en Rayan zijn in het AZC al begonnen met volgen van Nederlandse les. Na hun komst in Boekel hebben ze eerst de schakelklas gedaan aan het Jan van Brabant College in Helmond om de Nederlandse taal beter eigen te maken en zijn daarna naar het Commanderij College in Gemert gegaan. Rawan en Rayan volgen nu een opleiding aan het Summa College in Eindhoven, Rawan als laborante en Rayan volgt een opleiding als verkoopmedewerker in een optiekwinkel, Nedal volgt praktijkonderwijs aan het Commanderij college in Gemert.

In Boekel is de keuze aan etenswaren voor Islamitische mensen beperkt. Daarom doen zij veel inkopen in Eindhoven en Helmond. Als ze een gebedsdienst willen bijwonen gaan ze naar de soennitische moskee Arrahmaan in Eindhoven en soms naar Uden.

Zoals zovele vluchtelingen die vanuit een grote stad naar Boekel zijn gekomen is het voor hen enorm wennen. Mohammad vertelt: “Echt naar een grote stad zouden wij niet terug willen, maar een kleinere stad met geschikte winkels en een moskee zou wel onze voorkeur hebben”. Een woning is daar niet zomaar beschikbaar. Dus zullen zij hun draai in Boekel moeten vinden.

 

Piet van den Broek

 

Opbrengst Rabobank Clubkasactie

Wij deden voor de eerste keer mee met de Rabobank Clubkas actie, waarbij de bank Uden-Veghel -Boekel geld beschikbaar stelt voor verenigingen. Leden van de bank konden 5 stemmen verdelen onder hun favoriete clubs.  Er zijn  42.365 stemmen uitgebracht door 8.612 leden. Dit zorgt ervoor dat één stem € 3,54 waard is.

Wij kregen 109 stemmen, een heel mooi resultaat!

We gaan van dit geld iets organiseren waarbij inwoners van de gemeente Boekel kennis kunnen maken met hun nieuwe dorpsgenoten, de statushouders.

Alle mensen die op ons gestemd hebben: Hartelijk dank!

Nieuw Boekelnaren ondertekenen Participatieverklaring

Op woensdag 27 september ondertekende een eerste groep van dertien vergunninghouders in het gemeentehuis van Boekel de Participatieverklaring. Het betreft Syriërs die vanwege een onveilige situatie in hun thuisland gevlucht zijn naar Nederland. 

Participatie = meedoen
Het Participatieverklaringstraject is een onderdeel de verplichte inburgering. Hierin nemen de nieuwkomers kennis van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

ProDemos verzorgde een interactieve uitleg over de Nederlandse grondwet en kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast heeft de GGD uitleg gegeven over gezondheidszorg in Nederland, waarin veel aandacht is voor zelfzorg en preventie. 

Met het ondertekenen van de verklaring bekrachtigen de nieuwkomers hun bereidheid actief bij te dragen aan de samenleving. Een geslaagde inburgering van deze nieuw Boekelnaren verloopt natuurlijk via twee kanten. Daarom is ook de zinsnede ‘… en ik reken erop dat ik de ruimte krijg van mijn medeburgers om actief een bijdrage te leveren’ opgenomen in de verklaring. De nieuw Boekelnaren gaven aan goed te zijn ontvangen in de gemeente en omschrijven hun dorps- en buurtgenoten als aardige mensen. Zij willen graag nog verder inburgeren in de samenleving en nog meer en beter meedoen in Boekel. Voor negen deelnemers geldt deze wens in het bijzonder ook voor hun kinderen. 

De burgemeester, die ook zijn bijdrage had aan het traject, licht toe: “Met elkaar in contact komen en elkaar ook daadwerkelijk begrijpen is met de verschillen in cultuur en taal niet eenvoudig. Dit gaat niet vanzelf en lukt niet in één keer. Durf te vragen, blijf contact zoeken en geef niet op. Ook hier geldt dat we elkaar moeten helpen zodat iedereen kan meedoen”.

 

Pierre Bos toont zijn ambtsketting aan de deelnemers. De burgemeester gaf aan de hand van de
symbolen ‘het wapen van Boekel’ en ‘het wapen van Nederland’ uitleg over zijn verantwoordelijkheden.
 

'Wil jij met mij in gesprek?' - Week van de alfabetisering

'Wil jij met mij in gesprek?'

 

Het Begint met Taal lanceert tijdens de week van de alfabetisering op dinsdag 5 september de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?'.

In video's vertellen anderstaligen hun persoonlijke verhaal en waarom ze met iemand in gesprek willen. Het doel van de campagne is meer taalcoaches en coördinatoren voor taalcoaching werven.

Vluchtelingenwerk Boekel is partner van Het Begint met Taal en onderstreept het belang van dit doel.

Wil je taalcoach of coördinator worden? Meld je nu bij ons aan!

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 600.000 anderstaligen die door hun taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De in Afghanistan geboren Jamal Nayab noemt taal “de sleutel tot een nieuw leven”. Teame Asmerom uit Eritrea woont bijna twee jaar in Nederland. "Ik loop stage als kok en doe een inburgeringscursus. Samen met mijn taalcoach spreek ik elke week 2 uurtjes 1 op 1 om beter Nederlands te oefenen." Raihana Rahmatullah woont nu tweeënhalf jaar in Nederland. "Soms is het moeilijk als je de taal niet goed spreekt. Ik oefen met mijn taalcoach sollicitatiegesprekken. Voor mijn toekomst is het belangrijk dat mijn Nederlands beter wordt."

Projectleider Eline Dragt van Het Begint met Taal: "Taal oefenen is nodig voor het vinden van werk of het aanknopen van een gesprek op het schoolplein. Daarnaast heb je het gewoon nodig om je eigen zaken en administratie te kunnen regelen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter dat voor henzelf en de rest van Nederland is." 

Het Begint met Taal Het Begint met Taal is het platform van Nederlandse taalvrijwilligersorganisaties. In totaal bestaat het netwerk uit 161 taalvrijwilligersorganisaties. Het Begint met Taal versterkt hen met advies, kennis, materiaal en trainingen. Stichting Het Begint met Taal lanceert de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?' samen met ruim 11.000 vrijwillige taalcoaches en 22.000 anderstaligen in Nederland.

Wil je taalcoach worden bij Vluchtelingenwerk Boekel? Meld je nu bij ons aan!

Boekel in jaarboek 'Het begint met Taal'

De Taalmaatjes van Vluchtelingenwerk Boekel staan in het jaarboek van 'Het begint met taal' 2017

Weet u het nog?????

Bericht in het Weekblad Boekel & Venhorst, februari 2017

Vluchtelingenwerk Boekel ontvangt sponsorcheque van € 1000,=

Vanaf 1 oktober tot december 2016 kon er met het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) bij de milieustraten punten worden verdiend voor een goed doel.
Dat is in Boekel massaal gedaan: Boekel heeft een 5e plaats behaald, dus  € 1000,=  verdiend voor het goede doel van die periode: Vluchtelingenwerk Boekel.

Wat is er gedaan met dat geld??????

Op zaterdag 20 mei is er een gezellige ontmoetingsmiddag georganiseerd bij Jeu de Bouckles aan de Bernhardstraat. Bijna alle vergunninghouders die de afgelopen 3 jaar in Boekel zijn komen wonen, waren aanwezig. Ook de vrijwilligers die op diverse manieren begeleiden, waren bijna allemaal erbij. De aanwezigheid van wethouder Henri Willems werd erg gewaardeerd.
Het was prachtig weer en al snel werd er na een duidelijke uitleg petanque gespeeld. Sommigen hadden tijd om intussen gezellig te buurten, anderen waren heel fanatiek bezig! 
Voor de kinderen waren er tekenspullen en een springkussen .
Toen rond 4 uur de friteskraam van Harm werd geopend, kon de middag niet meer stuk!!!

     

 

 

 

Mensen uit Boekel: bedankt voor deze gezellige middag, die door jullie actieve inzameling mogelijk is gemaakt!!!!!