Op woensdag 27 september ondertekende een eerste groep van dertien vergunninghouders in het gemeentehuis van Boekel de Participatieverklaring. Het betreft Syriërs die vanwege een onveilige situatie in hun thuisland gevlucht zijn naar Nederland. 

Participatie = meedoen
Het Participatieverklaringstraject is een onderdeel de verplichte inburgering. Hierin nemen de nieuwkomers kennis van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

ProDemos verzorgde een interactieve uitleg over de Nederlandse grondwet en kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast heeft de GGD uitleg gegeven over gezondheidszorg in Nederland, waarin veel aandacht is voor zelfzorg en preventie. 

Met het ondertekenen van de verklaring bekrachtigen de nieuwkomers hun bereidheid actief bij te dragen aan de samenleving. Een geslaagde inburgering van deze nieuw Boekelnaren verloopt natuurlijk via twee kanten. Daarom is ook de zinsnede ‘… en ik reken erop dat ik de ruimte krijg van mijn medeburgers om actief een bijdrage te leveren’ opgenomen in de verklaring. De nieuw Boekelnaren gaven aan goed te zijn ontvangen in de gemeente en omschrijven hun dorps- en buurtgenoten als aardige mensen. Zij willen graag nog verder inburgeren in de samenleving en nog meer en beter meedoen in Boekel. Voor negen deelnemers geldt deze wens in het bijzonder ook voor hun kinderen. 

De burgemeester, die ook zijn bijdrage had aan het traject, licht toe: “Met elkaar in contact komen en elkaar ook daadwerkelijk begrijpen is met de verschillen in cultuur en taal niet eenvoudig. Dit gaat niet vanzelf en lukt niet in één keer. Durf te vragen, blijf contact zoeken en geef niet op. Ook hier geldt dat we elkaar moeten helpen zodat iedereen kan meedoen”.

 

Pierre Bos toont zijn ambtsketting aan de deelnemers. De burgemeester gaf aan de hand van de
symbolen ‘het wapen van Boekel’ en ‘het wapen van Nederland’ uitleg over zijn verantwoordelijkheden.